We werken die VIP-Dag online via Zoom en communiceren tussendoor via What’sApp. Je hoeft dus nergens naartoe en kunt gewoon op je eigen werkplek blijven zitten.
Tussendoor kun jij daardoor ook met je bedrijf bezig blijven. Maar… je dient wel 100% bereikbaar te blijven als voorwaarde om er tijdens de VIP-Dag alles uit te kunnen halen wat we hebben afgesproken om te realiseren. Dus écht stand-by zijn.