De week voorafgaand aan de VIP-Dag zorg jij als opdrachtgever dat alle content (teksten en beeldmateriaal) wordt aangeleverd. Die heb ik nodig om tijdens de VIP-Dag te kunnen werken. In de prioriteitenlijst die we samen opstellen, wordt daarvoor de aparte kolom ‘Vooraf Acties opdrachtgever’ opgenomen. In de kolom ‘Werkzaamheden Elise’ geef ik aan welke tijd is ingecalculeerd voor zowel de werkzaamheden als het tussentijdse overleg met elkaar.