Om inzicht te krijgen in de omvang van de uitgestelde website issues en/of design zaken, maken we eerst een telefonische afspraak. Daarin bespreken we alle taken met als doel inzicht te krijgen in haalbaarheid in tijd om die issues al dan niet in een dag te kunnen oplossen. Zodra de lijst compleet is incl. tijdspanne, prioriteren we de werkzaamheden naar volgorde van belangrijkheid.