Dat er veel gaande is m.b.t. AI, Artifical Intelligence en AGI, Artifical Generatieve Intelligence kan niemand zijn ontgaan.

Wat ik er zelf over kan zeggen is dat ik A. niet gevoelig ben voor nieuwe technologiën die als een wondermiddel worden gepresenteerd en ge-hyped, in die zin dat ik mij er niet klakkeloos aan overgeef c.q. door laat meeslepen en B. er op een nuchtere manier nieuwsgierig naar ben om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

Wanneer ik AI op mijn eigen vakgebied, grafische vormgeving betrek, dan is mijn ervaring tot nu toe dat AI kan functioneren als een zgn. sparring partner om ideeën die ik zélf heb bedacht, door zgn. prompts te laten genereren waardoor ik mij een beeld kan vormen hoe mijn idee er evt. uit zou kunnen zien. Het geeft me richting maar meer ook niet, want zeker geen definitief resultaat.
Qua beeld zijn de AI gegenereerde voorstellen tot nu toe van een vreselijk kleurgebruik met alle kleuren van de regenboog al dan niet in combinatie met een luguber soort somberheid en misvormde delen. Ik noem dat ‘AI soup’.
Iemand met een frisse, goed onderbouwde en nuchtere kijk op dit fenomeen is Siri Beerends, cultuursocioloog en werkzaam bij SETUP.
Daarnaast doet ze promotieonderzoek aan de Universiteit Twente naar authenticiteit en de manier waarop kunstmatige intelligentie de afstand tussen mensen en machines verkleint.
SETUP is het platform voor een technologie-kritische samenleving waar kunstenaars en experts uit verschillende disciplines werken om installaties, beelden en vocabulaire te ontwikkelen die de ethische en sociale implicaties van technologische ontwikkelingen invoelbaar maken.

Siri schrijft regelmatig artikelen voor SETUP waarvan ‘De existentiële dreiging van AI de ideologie erachter’ zeer lezenswaardig is.
https://www.setup.nl/artikelen/de-existentiele-dreiging-van-ai-de-ideologie-erachter/

Op haar eigen website verschijnen regelmatig verhelderende blogs van haar hand:
https://www.siribeerends.nl/